DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

             

                         ประกาศสภาเทศบาล

                                  กำหนดสมัยประชุมสภา  2566
                                  ♣ กำหนดสมัยประชุมสภา  2565

 
                                 ♣ กำหนดสมัยประชุมสภา  2564

                                   กำหนดสมัยประชุมสภา  2563

                                   ♣ กำหนดสมัยประชุมสภา 2562                              

                         ประกาศเรียกประชุมสภา

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย 1 2566

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2566

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2566

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2565

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2564

                                   ♣ เรียกประชุมสภา ประชุมครั้งแรก ประจำปี 2564

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2563

                                    เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2563

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563

                                   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2563

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2562

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2562

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562

                                   ♣ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2562


                               ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา


                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2566 ครั้ง 2

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2566 ครั้ง 1

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2565

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2564

                                   ♣ เชิญรับฟัง ประชุมครั้งแรก ประจำปี 2564

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2563

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 2563

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563

                                   เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2563

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2562

                                   ♣ เชิญรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

357636
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
242
195
1985
354024
242
9228
357636

Your IP: 3.235.60.197
Server Time: 2023-12-01 19:38:41