DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

                                      O31 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

                     - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสรรพยา

                           - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

                             จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                           - บันทึกแจ้งเวียน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที

                              (No Gift Policy)

 

              O32 การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

                                  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการ/กิจกรรมด้านการ
                            ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
                            และความโปร่งใส  

                           1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการ

                              ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

                          2. นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยาร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต

                              ในการบริหารงานฯ


                    O33  รายงาผลตามนโยบาย No Gift Policy

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

341896
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4
238
1214
338644
7209
4769
341896

Your IP: 3.239.59.31
Server Time: 2023-09-28 00:31:59