0BA03B07-924B-43DC-83BB-96260933CD71

นางสาวยุวธิดา ตันติเสรีรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ
ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

                                      O26 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

                     - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสรรพยา

                           - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

                             จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                           - บันทึกแจ้งเวียน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที

                              (No Gift Policy)

 

              O27 การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

                    O28  รายงาผลตามนโยบาย No Gift Policy

                    O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

448570
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
388
1053
5028
436542
16612
24871
448570

Your IP: 3.238.112.198
Server Time: 2024-05-18 07:59:50