DSC 5743 

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา

DSC 5736

นางสาวกาญจนา อุดมญาติ

ปลัดเทศบาลตำบลสรรพยา

 

 

 

             แผนการใช้งบประมาณ

            ♦ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 1

            ♦ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 2

            ♦ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 3

            ♦ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 4


        รายงานผลการดำเนินงาน

            ♦ สำเนารายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๑

            (เดือนตุลาคม  ธันวาคม ๒๕๖๓ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

            ♦ สำเนารายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๒

            ประจำงบประมาณปี ๒๕๖๔

            สำเนารายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๓

            ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔

            กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติผู้เยี่ยมชม...

319114
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
67
104
171
317841
788
4864
319114

Your IP: 3.231.217.107
Server Time: 2023-06-05 17:46:15